turbosprężarki – eksploatacja

W CELU ZAPEWNIENIA DŁUGIEJ I BEZAWARYJNEJ PRACY
KAŻDEJ TURBOSPRĘŻARKI NALEŻY STOSOWAĆ SIĘ DO PONIŻSZYCH ZALECEŃ

NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA:

utrzymanie stałego ciśnienia w układzie smarowania silnika
wymiany oleju wraz z filtrem olejowym i filtrem powietrza
( co 10 000 kilometrów)
szczelność układu ssącego

ZALECENIA EKSPLOATACYJNE:

 po uruchomieniu silnika nie wolno zwiększać prędkości obrotowej , należy odczekać kilkadziesiąt sekund w celu zapewnienia
smarowania w całym układzie smarowania silnika (olej musi dotrzeć do wnętrza turbosprężarki)
nie należy gasić silnika na wysokich obrotach (
turbosprężarka pracuje
przez pewien czas bez smarowania co może doprowadzić do zatarcia się łożysk w turbosprężarce)

NAJCZĘSTSZE PRZYCZYNY POWODUJĄCE USZKODZENIE TURBOSPRĘŻARKI:

niskie ciśnienie w układzie smarowania
wciągniecie ciała obcego do komory doładowującej (filtr powietrza)
zanieczyszczony olej i filtr olejowy
(komora tłokowo-korbowa)
niewłaściwe uruchomienie silnika po montażu turbosprężarki